Bestuursleden

Veldwerk Amsterdam maakt deel uit van de rechtspersoon Volksbond- Streetcornerwork

https://www.streetcornerwork.eu/organisatie/bestuur/