Home

Veldwerk Amsterdam is gericht op personen met OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) problematiek. Het doel is opsporen, contact maken, motiveren en toe leiden naar passende hulpverleningstrajecten. In de dagelijkse praktijk is bij OGGZ sprake van problematiek op het gebied van verslaving en/of psychiatrie. Vaak zijn deze mensen zorgmijdend en komen zij regelmatig in aanraking met politie en justitie.

Ook sporen de veldwerkers de doelgroep die uit beeld zijn geraakt op en leveren hen zo mogelijk aan bij instellingen en organisaties.
Daarnaast interveniëren en bemiddelen de veldwerkers snel bij onrust en conflicten in drugs-en overlastgebieden.
Mensen zonder OGGZ problematiek wordt advies gegeven, mensen zonder regiobinding wordt een aanbod tot repatriëring gedaan; zowel naar binnen- als buitenland.

Veldwerk Amsterdam is onderdeel van perMens. Er wordt nauw samengewerkt met de zorginstellingen in de stad, de politie en handhaving. Met deze samenwerking wordt beoogd dat de doelgroep zo effectief mogelijk wordt bereikt, zodat de aansluiting bij de zorg sneller plaatsvindt. OJZ (Onderwijs, Jeugd & Zorg) van de gemeente Amsterdam financiert de organisatie; de afdeling Vangnet MGGZ  van de GGD is de dagelijkse opdrachtgever. Het doel van Veldwerk Amsterdam is behaald op het moment dat de doelgroep de aansluiting heeft gevonden bij de zorg. De veldwerkers laten hen vanaf dit moment dan ook los.

Privacy Statement