Opdrachten en Werkwijze

Veldwerk Amsterdam, als onderdeel van het Actiecentrum (Veiligheidshuis), richt zich op de OGGZ doelgroep en met name op dat deel dat zich ophoudt in het publieke domein. De aanwezigheid en het gedrag van een deel van de doelgroep wordt regelmatig als overlast-gevend ervaren. De veldwerker is de vooruitgeschoven post van de zorg.

De doelgroep wordt aangesproken en een zorgaanbod gedaan. Als daar positief op wordt gereageerd dan worden meteen stappen ondernomen.
De veldwerkers hebben ook te maken met mensen die geen gebruik willen maken van het zorgaanbod. Dat kan zijn omdat zij de situatie zelf niet als ernstig ervaren, omdat zij negatieve ervaringen hebben met de zorg, of omdat zij zich niet uit het straatleven kunnen of willen losmaken. Het is voor de veldwerkers dan veelal zaak te blijven stimuleren, motiveren en het wantrouwen tegenover zorginstellingen weg te nemen. Veldwerkers werken voornamelijk tijdens kantooruren, omdat alle instellingen dan open zijn. Avond, nacht en weekenddiensten worden gebruikt om signaleringen te doen en als richtlijn voor de volgende dag. Incidenteel zijn de veldwerkers flexibel inzetbaar voor overlastmeldingen en crisisinterventies.