Veldwerk Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil dat alle dak- en thuislozen in een traject komen dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen. Met medische zorg, dagbesteding, inkomen en een dak boven het hoofd. Om dit voor elkaar te krijgen, is gekozen voor een centrale aanpak. Daarvoor werken allerlei organisaties samen. Een daarvan is Veldwerk Amsterdam.

Veldwerk Amsterdam wordt gefinancierd door de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) van de gemeente Amsterdam. De dagelijkse opdrachtgever is de GGD afdeling Vangnet en MGGZ.

De doelgroep (DG) van Veldwerk Amsterdam zijn mensen met OGGZ problematiek en regiobinding met Amsterdam. Mensen met niet-OGGZ problematiek wordt richting gegeven, mensen zonder regiobinding wordt een aanbod tot repatriëring gedaan; zowel naar binnen- als buitenland.

Taken:

DWZS heeft vijf taken geformuleerd voor Veldwerk Amsterdam. Dit zijn:

1.  Toe leiden van de DG naar zorg.
2.  Vervoer en begeleiding.
3.  Samenwerken met andere partijen.
4.  Bemiddelen.
5.  Signaleren van knelpunten in de aansluiting op de zorg.
Hulpverlening is nadrukkelijk geen taak van Veldwerk Amsterdam.

Doelstellingen:

Veldwerk Amsterdam staat aan het begin van de zorgketen en heeft vier doelstellingen:

1.  Snel en flexibel interveniëren en bemiddelen bij (dreigende) onrust en conflicten in drugsgebieden.
2.  OGGZ DG zonder passende vorm van hulpverlening toe leiden naar zorg.
3.  DG die bij de hulpverlening uit beeld zijn geraakt opsporen en zo mogelijk afleveren bij
het instroomhuis en/of andere organisaties.
4.  Relevante ontwikkelingen en knelpunten signaleren (ondermeer knelpunten in de aansluiting op zorg).