Samenwerking

Met zorginstellingen
De veldwerkers helpen de doelgroep de aansluiting (weer) te vinden met zorginstellingen waaronder het Leger des Heils, Regenboog, HVO Querido, GGD en Arkin. De veldwerkers geven de doelgroep geen langdurige begeleiding, zij zijn dus geen maatschappelijk werkers.

Veldwerkers komen overal om de doelgroep toe te leiden naar de zorg. Hierbij kan gedacht worden aan laagdrempelige inloopcentra en opvangvoorzieningen, parken, pensions en klinieken. Door de intensieve samenwerking signaleren de veldwerkers soms zaken waarvan wordt geconstateerd dat die goede zorg verhinderen. De veldwerkers melden dit bij de betreffende organisaties.

Met openbare orde organisaties
Het veldwerk maakt onderdeel uit van het actiecentrum. Daardoor hebben wij ook te maken met politie, handhaving, veiligheidsambtenaren van stadsdelen.
Zij verzoeken de veldwerkers regelmatig actie te ondernemen om problematische personen bij de zorg te laten aansluiten.

Ketenunit spreekuur
De samenwerking van Veldwerk Amsterdam, als openbare gezondheidszorg organisatie, met de openbare orde krijgt gestalte in het “ketenunit spreekuur” ofwel “veelplegers spreekuur”. Hieraan nemen deel: GGD, WPI, Arkin, politie en Veldwerk.
Voor dit spreekuur wordt het meest problematische en overlast-gevende deel van de doelgroep, dat erg afspraakontrouw is, voor uitgenodigd. Hen wordt ondersteuning aangeboden bij het regelen van inkomen, dagbesteding, gezondheidszorg, schuldhulp, boetes, signaleringen bij justitie, etc.

Als tegenprestatie wordt van de doelgroep gevraagd niet meer negatief in beeld te komen.