Signaleren van drugsgebruik

Hoe signaleer ik drugsgebruik-
Door op tijd het gebruik van drugs bij iemand te signaleren, kunnen probleemgebruik en verslaving worden voorkomen. Het signaleren van drugsgebruik is mogelijk via vier stappen: kennis vermeerderen, waarnemen en interpreteren, standpunt over het middel bepalen en overleggen met anderen.

Kennis vermeerderen
Om drugsgebruik te kunnen signaleren, is het belangrijk om te weten welke verschijnselen met dit gebruik samenhangen.

Waarnemen en interpreteren
Houd er rekening mee dat de waargenomen verschijnselen meestal voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Depressiviteit, bijvoorbeeld, kan ook te maken hebben met een beëindigde relatie. Bovendien komt het experimenteren van drugs vooral in de puberteit voor, een periode die gekenmerkt wordt door het zoeken naar grenzen en een eigen identiteit. Kortom, een periode van verandering. Het is moeilijk om te bepalen welke veranderingen normaal zijn voor de puberteit en welke veranderingen wijzen op het gebruik van verslavende middelen. In ieder geval is het goed om nooit op één kenmerk af te gaan. Pas wanneer een aantal verschijnselen tegelijk waargenomen worden, kan dit een indicatie voor drugsgebruik zijn. Maar zelfs dan zijn er andere verklaringen mogelijk, zoals problemen op school, problemen met vrienden of gezinsproblemen.

Standpunt over het middel bepalen
Wanneer er verschillende verschijnselen zijn geconstateerd die op (overmatig) drugsgebruik kunnen wijzen, is het belangrijk om zelf een standpunt over het middel en het gebruik te bepalen.

Overleggen met anderen
De geconstateerde verschijnselen kunnen dus andere oorzaken hebben dan het gebruik van verslavende middelen. Het is daarom goed om de vermoedens voor te leggen aan andere mensen die regelmatig contact hebben met degene die vermoedelijk gebruikt. Zoek dan wel mensen die te vertrouwen zijn zodat er geen consequenties volgen voordat er een open gesprek heeft plaatsgevonden met degene om wie het gaat.

Bron: www.dehoop.org