Nachtopvang en Instroomhuis Amsterdam

Op 17 februari 2009 opende het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam de deuren als centrale toegang tot de maatschappelijke opvang. De onverwacht grote toestroom, ook van niet-rechthebbenden, heeft geleid tot vertraging in het intakeproces.

Duurzame oplossing
Het Instroomhuis doet een intake waarbij samen met de cliënt wordt gekeken welke hulpverlening er nodig is om tot een duurzame oplossing te komen.

Met de intake worden de mogelijkheden en de beperkingen inzichtelijk. Op basis daarvan stelt het Instroomhuis een trajectplan op en schakelt de benodigde hulpverlening in. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende organisaties. Om cliënt goed te kunnen helpen wordt informatie over de cliënt opgevraagd en gedeeld met de verschillende samenwerkingspartners. Ook wordt het verloop van het traject gevolgd.

De bedoeling is dat dak- en thuislozen niet meer op straat hoeven te leven, maar dagbesteding en inkomen hebben en passende zorg krijgen.

Het Instroomhuis zorgt ervoor dat alle aangemelde daklozen in een traject terechtkomen. Dit biedt overzicht en vergroot de kans op een structurele oplossing. Daarnaast kan de gemeente precies zien hoeveel vraag er is naar opvang.

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om tijdelijk (maximaal zes weken) te verblijven in het Instroomhuis.

Het Instroomhuis is bedoeld voor dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die in de afgelopen twee jaar in de regio Amsterdam hebben verbleven en die nog geen trajectplan hebben. In het Instroomhuis werken het Leger des Heils, HVO-Querido, de Dienst Werk en Inkomen, de GGD, de Volksbond en JellinekMentrum nauw samen. Verder is er een uitgebreid netwerk van organisaties.

Aanmelden
Dak- en thuislozen kunnen bij het Instroomhuis langskomen van maandag t/m vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur.

Het Instroomhuis heeft een eigen website. Kijk op www.instroomhuis.nl voor meer informatie.

INSTROOMHUIS
Zeeburgerdijk 215
1095 AC Amsterdam
telefoon (020) 462 63 60
gratis nummer (0800) 777 72 22
fax (020) 620 95 31
[email protected]

Nachtopvang in Amsterdam

De Haven (Leger des Heils)
Hekelveld 8-10 (1012 SN)
Tel.: 020-6361065
Inloop: Maandag t/m vrijdag: 11.00 – 15.30
Gesprekken ekp-ers (eerste kontakt persoon): maandag t/m vrijdag 11.00 – 14.00 uur (11.00 uur aanwezig zijn!)

Makom

Bij Makom kunnen 12 mensen slapen (op matrasjes op de vloer).
Zeven plekken worden toegewezen door AMOC. De resterende 5 plekken worden toegewezen door Maatschappelijk werk van de Regenboog Groep.Het is een tijdelijke nachtopvang tot permanente uitbreiding van de nachtopvang gerealiseerd is.

24- uursopvang Zuid-Oost (HVO-Querido)
Anton de Komplein 238, 1102 DR Amsterdam
Tel.: 020-6975917
Via HVO-Querido i.s.m. Jellinek, GG&GD en Streetcornerwork. Voor dakloze drugsverslaafden (40 plaatsen m/v) vanaf half acht ‘s avonds (warme maaltijd, douche, slaapplaats en ontbijt) tot negen uur ‘s ochtends.

Opvanghotel Ruysdael

Opvanghotel Ruysdael biedt in een veilige, schone en comfortabele omgeving tijdelijk overbruggingsopvang aan vijftig cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte.
Het gaat om voorzieningen in Amsterdam van HVO-Querido, het Leger des Heils en de Volksbond. Opvanghotel Ruysdael bereidt cliënten zo goed mogelijk voor op het vervolg. Men bevordert de zelfstandigheid en het (weer) in handen nemen van de regie over het eigen leven door cliënten.
De opvang duurt maximaal een half jaar.

Doelgroep

Ruysdaelkade 225
1072 AW Amsterdam
telefoon (020) 675 81 06
fax (020) 675 90 31
[email protected]

Passantenhotel Boerhaave (HVO-Querido)
Tweede Boerhaavestraat 80 (1091 AR)
Tel.: 020 – 4651962
Reserveren tussen 11.00 en 12.00 uur: 020 – 3623367.
Prijzen variëren. Alleen op een kamer is duurder dan met zijn vieren

Passantenverblijf ‘De Veste’ (HVO-Querido)
Poeldijkstraat 16 (1059 VM)
Tel.: 020 – 5110510
Elke dag open. 75 bedden, er zijn voor de volgende instellingen per nacht plaatsen gereserveerd; crisisdienst, Streetcornerwork Centrum, Rehab Bemoeizorg, Mobiel Team en Instroomhuis. Totaal 63 mannen en 12 vrouwen.
Telefonisch reserveren tussen 09.00 en 09.30 uur, en tussen 19.30 en 20.00 uur: 020 – 4881151.
Koffie, thee, douchen (verplicht), warme maaltijd, bed, ontbijt.
Maximaal 10 nachten per maand. € 3,50 per nacht.

Het Poortgebouw (SPIRIT)
Weesperzijde 110 (1091 EP)
Tel.: 020 – 6933927
Telefonisch aanmelden.
Voor personen van 16 tot 22 jaar. Vijf nachten per maand gratis. Twintig plaatsen beschikbaar.

St. Stoelenproject
Van 15 september tot 30 mei.
Marnixstraat 248 (1016 TL) onder de parkeergarage
Tel.: 020 – 4945727 / e-mail: [email protected]
Internet: www.stoelenproject.nl
Bonnensysteem.
Bonnenuitgifte bij het Stoelenproject op dinsdagochtend en zaterdagochtend.
Uitgifte volgnummers: 08.00 – 09.30 uur
Er is thee, geen koffie, brood of limonade.
Telefonisch reserveren niet mogelijk.
Mannen max. 10 nachten, vrouwen 14 nachten per maand.
Voor hulp bij psychiatrische problemen is het REHABteam aanwezig op dinsdagochtend (tijdens de bonnenuitgifte) en op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.