Hulpverlening aan vrouwen

Blijf van m’n lijf
Steunpunt huiselijk geweld Amsterdam: 020 – 611 60 22
Postbus 2938
1000 CX Amsterdam
Tel: 020 – 521 01 50
Fax: 020 – 624 96 64
E-mail: [email protected]
www.vrouwenopvang-ams.nl
Blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn opvanghuizen voor vrouwen, kinderen en tegenwoordig ook mannen die slachtoffer zijn van of bedreigd worden met huiselijk geweld, eergeweld of om andere redenen in een knelsituatie menen te zitten.

In de huizen wordt opvang geboden; tevens kan men hulp krijgen bij het vinden van juridische of gerechtelijke bijstand, en eventueel bij het vinden van woonruimte na de opvang.

Crisisopvang De Roggeveen
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam
Tel: 020-6263800
Vrouwen doen om verschillende redenen een beroep op een instelling voor vrouwenhulpverlening. De meest voorkomende reden is dat zij het slachtoffer zijn van mishandeling en/of sexueel geweld, of dit dreigen te worden. Daarnaast zijn relatie- en opvoedingsproblemen, gedwongen prostitutie, verslaving, huurschulden of een combinatie van deze factoren, oorzaken waardoor vrouwen en hun kinderen tijdelijk niet over veilig onderdak en een eigen thuis kunnen beschikken.