Hulpverlening aan jongeren

Jongeren Loket Amsterdam
Ben je nog geen 27 jaar, dan kan je je melden bij het jongerenloket bij je in de buurt.
Tel: 020 – 3463636 en e-mail: [email protected]
De website van het Jongeren Loket is www.jongerenloket.amsterdam.nl

Als je bij het Jongerenloket bent aangemeld, krijg je een vast contactpersoon. Deze noemen we een klantmanager. Je klantmanager begeleidt jou bij het zoeken naar werk of scholing of bij het oplossen van problemen.

Bureau Jeugdzorg Amsterdam
Amstel 30
Tel: 0900-2003004
www.bjaa.nl
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Op donderdag is er ook spreekuur van 17.00 tot 20.00 uur.
Bureau Jeugdzorg vormt de ingang tot een groot deel van de jeugdhulpverlening in de Amsterdam. Voor de cliënten betekent dit dat ze je op allerlei terreinen kunnen ondersteunen. Of het nu om een eenmalige vraag, psychische problemen, jeugddelinquenten of gezinnen met een veelheid aan problemen gaat.

Jongeren Informatie Punt (JIP) 
Internet: www.jip.org 
JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd.

St. Streetcornerwork 
Herengracht 352
Tel: 020 – 6239767 / e-mail: [email protected]
Internet: www.streetcornerwork.eu
De aandacht richt zich op verschillende levensgebieden van jongeren, zoals huisvesting en veiligheid, financiën en scholing, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Streetcornerwork zit in alle stadsdelen van Amsterdam, kijk voor adresgegevens en openingstijden op deze website. website.

Website voor zwerfjongeren: 
www.zwerfnet.nl
Zwerfnet is een community site voor professionals rondom zwerfjongeren. Met deze website willen wij de versnippering in het hulpverleningsveld tegengaan. Op Zwerfnet kan iedereen die dat wil een profiel aanmaken. Zwerfnet is bedoeld om de hulp aan zwerfjongeren te organiseren en in kaart te brengen, mensen met elkaar in contact te brengen, kennis te delen en informatie uit te wisselen.