Voor niet Nederlanders

AMOC en Deutscher Hilfsverein (De Regenboog Groep)
Stadhouderskade 159
020 – 6721192 / e-mail: [email protected]
Inloophuis AMOC, een speciale inloop voor buitenlanders en illegalen die AMOC als enige rustpunt en veilige haven hebben in de stad. Door een kleur aan nationaliteiten in deze opvang heeft AMOC een heel eigen sfeer. Er is maatschappelijk werk voor Europese druggebruikers en daklozen. Er is een mooi opgeknapt pand met inloop en gebruikersruimte. Sinds kort zijn er ook nieuwe bedden voor de nachtopvang. Er is een spreekuur speciaal voor Jongens werkend in de prostitutie. Het spreekuur is op woensdag van 12:00 tot 17:00 uur.

Maandag t/m vrijdag open van 10.00 tot 17.00.
Zaterdag en zondag open van 12.00 tot 19.30.

Het Wereldhuis
Het wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten – en op zoek naar nieuwe perspectieven. Als je geen papieren hebt en hulp of ondersteuning nodig hebt omtrent je verblijf in Nederland, dan is het Wereldhuis een goed optie om naar toe te gaan.
Nieuwe Herengracht 20
Tel: 06 228 21472 / e-mail: [email protected]

De openingstijden zijn:
Dinsdag en vrijdag 14.00 – 18.00
Doensdag 11.00 – 18.00
Donderdag 11.00 – 21.00 alleen voor vrouwen

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen
Frederik Hendrikstraat 111-C
Tel: 020 – 6272408 / 020 – 4205670 www.askv.dds.nl
Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Een beperkte groep kunnen ze begeleiden door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, Nederlandse les en geestelijke steun.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
Tel: 070 – 3727000, Hoofdkantoor.
Tel: 072 – 5142100, Clusterkantoor Noord-Holland.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers gedurende de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
Tel: 0900 – 7464466 / e-mail: [email protected]
Internet: www.iom-nederland.nl
Vroeg of laat staan ze voor de beslissing: in Nederland blijven, terugkeren naar het land van herkomst of hervestiging in een derde land. IOM kan migranten die zelf niet over de nodige financiële middelen beschikken daarbij ondersteunen, ongeacht de reden die de migrant heeft om vrijwillig vertrek uit Nederland te overwegen.

i-psy (Interculturele psychiatrie)
Jan van Galenstraat 335
1061 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 – 589 49 99
Fax: 020 – 589 4991
E-mailadres: [email protected]
i-psy biedt je een behandeling die aansluit bij je persoonlijke levenssituatie. Een behandeling die rekening houdt met je cultuur en geloofsovertuiging. En een behandeling die bij voorkeur gegeven wordt door een hulpverlener die uw (moeder)taal spreekt.

Wereldpand
Centrum voor Vluchtelingenorganisaties Amsterdam
Mercatorplein 17
1057 BZ Amsterdam
020 – 6077877
[email protected] en website is; www.wereldpand.nl
Migrantenconsult en advies omtrent asielaanvragen en procedures. Ook als de asielprocedure is afgesloten kunnen asielzoekers en vluchtelingen hier langskomen op het spreekuur.

De openingstijden van Wereldpand zijn:
Maandag van 9.00 tot 21.00 uur.
Dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Woensdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Vrijdag 9.00 van tot 21.00 uur.
Zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ)
Surinameplein 122
Tel: 020 – 6277745 / e-mail: [email protected]
De Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ) ondersteunt asielzoekers bij het verkrijgen van dat recht en vluchtelingen met een status. Ook als de asielprocedure is afgesloten kunnen asielzoekers en vluchtelingen op SVAZ rekenen.

Het inloopspreekuur is wekelijks op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Vluchtelingenwerk Nederland
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Tel: 020 – 3467200 / e-mail: [email protected]
De routebeschrijving staat in dit .pdf document.
De medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zetten zich op verschillende manieren in voor asielzoekers. In de eerste plaats geven ze de asielzoeker voorlichting over de asielprocedure. Daarnaast bereiden ze de asielzoeker zo goed mogelijk voor op het vertellen van zijn vluchtverhaal in de gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De medewerkers van VluchtelingenWerk wonen ook zelf deze gesprekken met de IND bij. Als terugkeer aan de orde is dan geeft VluchtelingenWerk dáárover informatie en advies. Je kan de website van Vluchtelingenwerk Nederland bezoeken via deze link.