Drugspastoraat

Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Het biedt nabijheid en aandacht. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale, maatschappelijke hulpverlening.

Het Drugspastoraat krijgt vorm in:
•Zondagse vieringen voor en door druggebruikers.
•Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via ontmoetingen bijvoorbeeld rond de vieringen, in inloopruimten, ziekenhuis of via vrienden of hulpinstanties.
•Contacten via ons spreekuur met vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost.
•Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen, gevangenissen.
•Stervensbegeleiding, uitvaart, aanbod bijzetting in het eigen graf van het DPA op de begraafplaats St. Barbara aan de Spaarndammerdijk, rouwverwerking nabestaanden.
•Bezinning in kloosterdagen en voor zieken mogelijkheid tot deelname bedevaart naar Lourdes.
•Aandacht bij persoonlijke, belangrijke gebeurtenissen, kerstviering, jaarlijks uitstapje.
•Begeleiding op de weg naar hulpverleningsinstanties en -instellingen.
•Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen.

Maatschappij en drugsgebruik
Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.

Pastores
Nelly Versteeg telefoon 06 – 401 34 035

Postadres
Oudezijds Voorburgwal 165
1012 ET Amsterdam
telefoon 020 – 530 98 06
[email protected]

SPREEKUUR

MAKOM
Van Ostadestraat 153
donderdag 13:30 – 16:00 uur vrije inloop

Afspraak op andere tijdstip
telefoon 06 – 400 79 855

Drugspost A’dam Zuidoost
Flierbosdreef 23
dinsdags 12:00 – 15:00 uur vrije inloop

Afspraak op andere tijdstip, je kan gerust bellen voor een afspraak.
Telefoon 06 – 401 34 035