Hospitaal voor gebroken beeldjes

René groeit op in een van de oudste straten van Amsterdam: de Warmoesstraat. Hij is de jongste van zeven kinderen. Zijn moeder zorgt voor het gezin, zijn vader verkoopt antiek en curiosa. Als jonge jongen staat hij regelmatig met hem achter de kraam op het Waterlooplein. De Warmoesstraat staat in de jaren ’70 vooral bekend […]

VIA Netwerkborrel 2024

Samen zorgen we ervoor dat jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij instanties toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit kunnen we alleen bereiken door te blijven inzetten op preventie, domeinoverstijgende samenwerking en door in te spelen op trends onder de doelgroep. Dus blijven innoveren. In de komende tijd willen we met onze partners […]

Hassan (36): ‘Ik leefde onder een donkere wolk’

‘“Herpak jezelf,” zei een oude vriendin toen ze me tegenkwam in het park.’ Hassan herinnert zich het moment nog goed. ‘Het was gek dat ze me daar zag, want ik had me verstopt om rustig te kunnen gebruiken. We raakten aan de praat. Ze bleek ongeneeslijk ziek. Als ik terugkijk, is toen het zaadje geplant […]

Nieuw: Wlz-GGZ wonen en begeleiding voor jongeren

Veel jongeren met een Wlz-zorgprofiel wonen op locaties waar volwassenen wonen met langdurige ernstige GGZ-problematiek. Dit zijn vaak veel oudere cliënten met complexe en chronische problematiek. Pilot Uit onderzoek blijkt dat deze woonlocaties niet altijd geschikt zijn voor jongeren tot 23 jaar. Ze missen aansluiting met leeftijdsgenoten en wonen in een omgeving die niet altijd […]

Nieuwe website perMens

De teksten op de nieuwe site zijn toegankelijk en op maat geschreven voor bewoners, (potentiële) cliënten en hun netwerk. Ook is informatie over ons aanbod na makkelijker te vinden. Snel de juiste persoon Onze gebiedsteams hebben nu elk hun eigen pagina. Op deze pagina’s staan onze straathoekwerkers, Juridische Jongerencoaches en VIA-medewerkers met hun nummer en […]

Onderzoek naar impact straathoekwerk

Een gedeelte van de Nederlanders heeft hulp nodig, maar krijgt dit niet. Sommigen wantrouwen de overheid en mijden elke vorm van hulp. Anderen weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Vaak hebben ze geen steunend informeel netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Straathoekwerkers leggen contact met jongeren en volwassenen die (veel) op […]

‘Ik had snel door dat Jan het goed met mij voor had’

Een appje van Randy: ‘Ben iets later, zit nog heel even bij de kapper.’ Het is typerend voor deze jonge ondernemer. Hij gaat niet voor een middelmatig resultaat, dus zorgt hij voor een goed kapsel voor op de foto bij dit artikel. Maar hij wil ook graag benadrukken: ‘Normaal ben ik áltijd op tijd, hoor! […]

Powergirls: kracht en weerbaarheid voor meiden

Drie meiden lopen

Het programma helpt meiden om krachtig en weerbaar te worden en te blijven. Meiden staan niet altijd in de schijnwerpers, maar dat betekent niet dat ze geen uitdagingen hebben. Wij begrijpen dat meiden vaak behoefte hebben aan emotionele steun en iemand die naar hen luistert. Hoe ziet het programma Powergirls eruit? ‘Powergirls’ begint met een […]

Gentlemen: kracht en weerbaarheid voor jongens

Groep jonge mannen

Het programma helpt jonge mannen bij de zoektocht naar zichzelf en hun toekomst. Hoe ziet het programma Gentlemen eruit? ‘Gentlemen’ begint met een informatieve bijeenkomst voor deelnemers en hun ouders/verzorgers. Daarna volgen de deelnemers inspirerende trainingen en workshops. Hierin behandelen we verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de persoonlijke groei van de deelnemers. De trainingen […]

AJT voor jongeren in Zuidoost

Hulpverleners lopen onder viaduct

Het team bouwt een vertrouwensband op met jongeren en begeleid hen naar groepsactiviteiten of (specialistische) hulp. De jongeren en jongvolwassenen waar het AJT zich op richt vinden vaak niet zelf de weg naar welzijnswerk, ondersteuning of hulpverlening, terwijl zij dat wel nodig hebben. Voor wie is het AJT? Het AJT helpt jongeren van 10 tot […]

Briefadres voor dak- en thuislozen moeilijk te krijgen

Dak- en thuisloze jongen op bank

Het moeilijk verkrijgen van een briefadres is een van de sociale onrechtvaardigheden die het Nederlands-Vlaams netwerk straathoekwerk ziet in verschillende gemeenten. Het is ook het eerste thema dat het netwerk verder gaat onderzoeken. Ontmoedigingsbeleid Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 verplicht om mensen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar geen woonadres hebben, een briefadres (postadres) […]

‘Samen kijken we per kind: wie pakt welke rol?’

Groep kinderen

Het PIT werk niet alleen, maar met partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Simone van het PIT en Saeske van het CJG vertellen over de kracht van hun samenwerking. Wat is het Preventief Interventie Team (PIT)? Simone: ‘Het PIT wordt ingeschakeld door scholen als een leerling ‘externaliserend’ gedrag vertoont. Dat betekent dat […]